ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

sofiasakellariou@protonmail.com

βιβλιοκρισίες, προτάσεις για ανάγνωση ποιητικών βιβλίων, αδημοσίευτα ποιήματα